3. Základní škola Holešov
Formuláře ke stažení V následující tabulce najdete nejpoužívanější formuláře přihlášek a žádostí naší školy platné pro školní rok 2021/2022. Vyplněné a podepsané formuláře můžete doručit do kanceláře školy poštou nebo osobně v úředních hodinách.
název formuláře určení formulářetisk text
Žádost o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání (pro zápis na školní rok 2022/2023)
podává zákonný zástupce řediteli školy při zápisu dítěte do 1. třídy
připravujeme připravujeme
Zápisní list (pro zápis na školní rok 2022/2023)odevzdává se při zápisu dítěte do 1. třídy připravujeme připravujeme
Žádost o odklad povinné školní docházky (při zápisu na školní rok 2022/2023) podává zákonný zástupce řediteli školy po zápisu dítěte do 1. třídy připravujeme připravujeme
Žádost o přestup žáka podává zákonný zástupce řediteli školy v případě přestupu z jiné školy pdf doc
Žádost o odhlášení žáka podává zákonný zástupce řediteli školy v případě přestupu na jinou školu pdf doc
Dotazník pro rodiče odevzdá zákonný zástupce třídnímu učiteli při příchodu nového žáka (přestupu z jiné školy) pdf doc
Žádost o uvolnění z vyučování /dlouhodobé = dva a více dnů/ podává zákonný zástupce třídnímu učiteli minimálně 7 dní před dlouhodobým (dva a více dnů) uvolněním žáka z vyučování pdf doc
Žádost o uvolnění z vyučování /krátkodobé = nejvýše jeden den/ podává zákonný zástupce třídnímu učiteli nebo příslušnému vyučujícímu při uvolnění žáka z vyučování (odchod k lékaři, z rodinných důvodů apod.) pdf doc
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova podává zákonný zástupce řediteli školy v případě dlouhodobých a objektivních zdravotních potíží dítěte pdf doc
Žádost o pokračování v základním vzdělávání podává zákonný zástupce řediteli školy při splnění povinné školní docházky (9 let) a neukončení základního vzdělávání pdf doc
Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka/žákyně k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě nechá potvrdit a odevzdá zákonný zástupce vedoucímu akce týden před odjezdem na ŠvP, LVVZ apod. pdf doc
Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti (neplatí pro covid-19 - použijte vzorový formulář MŠMT) odevzdá zákonný zástupce vedoucímu akce v den odjezdu na akci pdf doc
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |