3. Základní škola Holešov
•Třída s rozšířenou výukou AJ - přijímací řízení pro 2023/2024   •Jazykové učebny   •Výukové materiály    •Projekty a soutěže
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka - Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 • Požadavky k přijímacímu řízení - zde
• Kritéria přijetí - zde
• Přihláška pro školní rok 2023/2024 - zde
• Všeobecná nabídka školy - zdeJazykové učebny Na 1. stupni probíhá výuka anglického jazyka v multimediální jazykové učebně nebo v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí s dataprojektorem.

   

Výuka jazyků na 2. stupni probíhá ve dvou nově zrekonstruovaných jazykových učebnách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí s dataprojektorem a moderním systémem ozvučení.

 Výukové materiály JAZYK ANGLICKÝ
1. stupeň (1. - 5. třída)
Anglický jazyk začínáme vyučovat již v 1. ročníku, kde se formou her, písniček a říkadel děti seznamují se zvukovou stránkou jazyka. K výuce na 1. stupni využíváme učebnice nakladatelství Oxford University Press. V první a druhé třídě Happy House, ve třetí a čtvrté třídě Happy Street, v 5. ročníku začínají žáci s výukovou řadou Project 4th edition. Výuka je doplněna dalšími zajímavými materiály a interaktivními materiály Oxford Itools. Dále nabízíme žákům časopis Play, díky kterému si mohou rozšířit slovní zásobu a procvičovat poslechové dovednosti.

2. stupeň (6. - 9. třída)
Na 2. stupni navazujeme na probrané učivo z prvního stupně řadou Project 4th edition 2 – 5. Žáci využívají interaktivní materiály Oxford Itools. Žákům šestého ročníku nabízíme časopis Ready to Read a ve vyšších ročnících časopis Gate. V jazykových třídách je četba časopisu nedílnou součástí výuky. V jazykových třídách dále vyžíváme četbu knih z řady Oxford Read and Discover, které jsou zvoleny dle probíraných témat v  daných ročnících.

JAZYK RUSKÝ
2. stupeň (8. a 9. třída)
Pro žáky nabízíme jako druhý cizí jazyk němčinu nebo ruštinu. Výuka těchto jazyků probíhá ve vybavených jazykových učebnách. Žáci si volí tento druhý cizí jazyk na konci sedmé třídy. Na naší škole vyučujeme ruštinu jako druhý cizí jazyk od 8. ročníku. K výuce používáme učebnice "Pojechali 1 a 2", k nim potom pracovní sešity, dále slovníky a pomůcky pro zjednodušení nácviku azbuky. Snažíme se žáky naučit používat jazyk na konverzační úrovni.

JAZYK NĚMECKÝ
2. stupeň (8. a 9. třída)
K výuce němčiny využíváme učebnice Prima 1, 2 a Ping-Pong Neu 1. Žáci druhého stupně začínají s německým jazykem od 8. třídy. Cílem je dosáhnout znalostí na konverzační úrovni.Projekty, soutěže a akce KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ 2021-22
Již tradičně se žáci druhého stupně setkali na konverzační soutěži v angličtině. V letošním roce proběhlo nejdříve ve všech jazykových třídách třídní kolo, ze kterého postoupili ti nejlepší žáci do školního kola. Společně jsme prožili krásné odpoledne s angličtinou. Žáci hovořili o tématech, která si vylosovali (rodina, volný čas, cestování, Velká Británie, Česká republika, Moje město atd.). Soutěž probíhala ve dvou kategoriích:

Kategorie I.A. pro šestý a sedmý ročník:
1. místo Anette Hasilíková
2. místo Klaudie Grygerová
3. místo Zapletal Pavel

Kategorie II.A pro osmý a devátý ročník:
1. místo Amálie Zmeškalová
2. místo Nikola Edlerová
3. místo Veronika Robešová

Všem vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za příjemné odpoledne.

CAMBRIDGE PENFRIENDS
Naše jazykové třídy se účastní projektu Cambridge English Penfriends. Jedná se o mezinárodní vzdělávací projekt, který spojuje školy po celém světě. Děti z různých částí světa si navzájem vyměňují korespondenci, buď online nebo klasicky zasíláním dopisů. Celý projekt probíhá pod záštitou Cambridge Assessment English, což je část Cambridgské University, která se zabývá studiem jazyka anglického.
Díky dopisování rozvíjí své anglické jazykové dovednosti, mají možnost poznávat kulturu jiných zemí a získávat nové přátele. Hlavním cílem projektu je povzbudit a motivovat žáky, aby se učili anglicky a rozvíjeli si jazykové kompetence prostřednictvím výměny informací o sobě, svém bezprostředním okolí a své zemi. Žáci se učí spolupracovat a poznávat jinou kulturu.
Naši žáci 6. a 7.ročníku si vyměnili dopisy se svými vrstevníky ze španělského města Pamplona, které leží poblíž hranice s Francií.
Starší žáci, z 8. a 9. ročníku navázali kontakt se školou z italského města Rivoli, které se nachází u města Turín. Na svou první výměnu dopisů čekají.
V rámci tohoto projektu může každá škola získat virtuální odznaky z Cambridge Assessment English. Ty se udělují aktivním školám, které splní určitá kritéria. Na konci roku obdrží žáci účastnící se výměnné korespondence v rámci Cambridge English Penfriends certifikát potvrzující jejich účast na projektu.

VÁNOČNÍ ANGLIČTINA
Deváťáci ze třídy s rozšířenou výukou AJ každoročně přicházejí za mladšími kamarády. V první a druhé třídě představí vánoční tradice v anglicky mluvících zemích, s dětmi si zazpívají anglickou koledu a také s sebou přivedou nezbytného Santu.

 

JAZYKOVÝ POBYT - LONDÝN 2019

   

JAZYKOVÝ POBYT - SKOTSKO 2015

     

Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz