3. Základní škola Holešov
Pro žáky - menu  
Nepovinné předměty ve školním roce 2020/2021 Nepovinné předměty rozšiřují nabídku vzdělávání dle našeho Školního vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“.
Žáci se do nepovinného předmětu zařazují na základě písemné přihlášky na celý školní rok. Pro omlouvání nepřítomnosti platí stejná pravidla jako pro předměty povinné. Každý přihlášený žák je z tohoto předmětu klasifikován.

Sborový zpěv2. - 5. ročníkMgr. Gabriela Kovářová,
Mgr. Lenka Hýžová
středa 13.30 - 15.00
Sportovní hry4. - 5. ročníkMgr. Ivo Junášekstředa12.45 - 13.30
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz