Badatelské pokusy s ohněm, sodou a octem, hry na pozornost a postřeh