3. Základní škola Holešov
Jídelna - menu  
Odhlašování obědů Pokud strávník dopředu ví, že v určitý den neodebere oběd, může si jej odhlásit:
- čipem na terminálu v jídelně do 14.00 předchozího dne
- přes internet - po 14.00 již nelze ohlásit na následující den - odhlašujte minimálně dva dny předem!
- telefonicky na čísle 573 503 159 nebo 739 445 089 do 14.00 hodin předchozího dne. V mimořádných situacích lze z rozhodnutí vedení školy odhlásit oběd do 7.00 ráno. (Pouze v poslední školní den před hlavními prázdninami odhlašujte nejpozději 2 dny dopředu.)
- pokud žák onemocní, první den si oběd vyzvednou rodiče do jednorázového boxu (poskytne jídelna v ceně 7 Kč - bude účtováno v inkasu) u rampy školní jídelny v čase 11:00-11:30h (cena oběda dle věku žáka podle platného ceníku)
- od druhého dne nemoci může žák odebírat oběd v hodnotě 66,- Kč, ale tuto skutečnost je povinen zákonný zástupce NAHLÁSIT vedoucí školní jídelny první den nemoci (osobně, emailem, telefonicky) a dodržovat stejné pravidla jako cizí strávníci (2ks nerezových jídlonosičů). Pokud tuto službu nechce využít, musí si obědy po dobu nemoci odhlásit.

Upozorňuji, že obědy se z hygienických a bezpečnostních důvodů mohou vydat jen do nádob určených k přenosu jídla! Oběd je určen k přímé spotřebě!


 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz