Plán práce na únor 2020
30.1. 14,00 Organizační porada – ped. pracovníci Ř, ZŘ
31.1.   P o l o l e t n í     p r á z d n i n y  
3.2.   Nástup do školy po pololetních prázdninách  
3.2. 8,00-9,30 Dopravní výchova – 4.B TU
3.2. 13,30 -15,00 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-4.odd.
4.2. 8,00-9,30 Dopravní výchova – 4.C TU
4.2. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
10.2. 13,30 -14,30 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-2.odd.
10.2.   Beseda ve šk. knihovně „Slavné knižní rošťandy“ ŠD
  13,00-13,45 - 1. oddělení p.Bud.
  13,45-14,30 - 4. oddělení p.Ftáč.
11.2.   Vybíjená – 1.stupeň – okresní kolo p.Křep.
11.2.   Soutěž v AJ – okresní kolo – ZŠ Zachar KM sekce AJ
12.2.   Soutěž ve šplhu – Bystřice pod Hostýnem p. Ben
12.2. 10.00 Návštěva MŠ Sluníčko v 1. a 2.třídách sekce 1.-2.roč.
13.2. 14,00-18,00 MAP II – Čtenářská gramotnost p.Kov,Zal,Hýž.
13.2. 16,00 Školská rada – sborovna Ř
17.2. 13,00 -15,00 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-1.odd.
17.2.   Beseda ve šk. knihovně „Slavné knižní rošťandy“ ŠD
  13,00-13,45 - 6. oddělení p.Nev.
  13,45-14,30 - 5. oddělení p.Ber.
18.2.   Beseda ve šk. knihovně „Slavné knižní rošťandy“ ŠD
  13,00-13,45 - 2. oddělení p.Krej.
  13,45-14,30 - 3. oddělení p.Dvo.
19.2.   Soutěž – Konverzace v AJ – GymHol p. Kar
20.2.   Divadelní předplatné Zlín – 2.stupeň „Žebrácká opera“ p.Indr.
20.2. 14,00 Setkání asistentů pedagoga p.Tichá
20.2.   SPELLING BEE – školní kolo 5. ročník sekce AJ
21.2. 8,00 Peer program (MAP II) - 8.ABC TU
21.2. 13,15-15,15 Karneval v tělocvičně školy ŠD-všechna odd.
24.2.-1.3.   Edison – projekt sekce AJ
24.2. 13,30 -15,00 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-6.odd.
24.2. 14. 00 Recitační soutěž 2. stupeň – školní kolo sekce ČJ
25.2. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
25.2.   Návštěva kina Svět „Louskáček a čtyři říše“ (50,- Kč) ŠD-všechna odd.
26.2.    Zeměpisná olympiáda – okresní kolo BpH  p. Dav
27.2. 8,00-10,00 Den otevřených dveří pro předškoláky sekce 1.-2.roč.
27.2. 14,00 Organizační porada – ped. pracovníci Ř, ZŘ
2.3. – 6. 3.   J a r n í     p r á z d n i n y  
9.3.   Nástup do školy po jarních prázdninách  

V Holešově 30. 1. 2020
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz