Škola
 
Plán práce na září 2021
1.9. 8.00 Zahájení nového školního roku 2021/2022 Ř, ZŘ
6.9.-8.9.   Adaptační kurz – 6.A p.Zal,Tichá
8.9.-10.9.   Adaptační kurz – 6.B p.Chol.,Tichá
8.9. 16.00 Třídní schůzky SRPDŠ TU
9.9. 17.00 Den učitelů - Město Holešov Ř,ZŘ
13.9.-15.9.   Adaptační kurz – 6.C p.Rott.,Tichá
13.9.   Beseda ve šk. knihovně „Kdo krade dětem čtení“ ŠD
  12,45-13,30 - 1.oddělení  
  13,30-14,15 - 3.oddělení  
  14,15-15,00 - 4.oddělení  
13.9.-16.9.   Zahájení kroužků ŠD
14.9. 13.15-14.15 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-2.odd.
16.9. 14.00 PK CJ s vedením školy Ř,ZŘ
  16.00 Třídní schůzky SRPDŠ pro 6. ročník TU
20.9.   Beseda ve šk. knihovně „Kdo krade dětem čtení“ ŠD
  12,45-13,30 - 6.oddělení  
  13,30-14,15 - 2.oddělení  
  14,15-15,00 - 5.oddělení  
21.9. 13.15-14.15 Sportovní odpoledne v TYMY ŠD-1.odd.
22.9. 8,00 Den bez aut (3.a 4.ročník) – hřiště Novosady TU
23.9. 13.30 Setkání asistentů pedagoga p. Tichá
  15.00 Rada rodičů Ř,ZŘ
27.9.-30.9.   Jablíčkový týden ŠD
27.9.   Besedy o volbě povolání s žáky 9. ročníku TU
30.9. 14.00 Organizační porada – pedag. pracovníci Ř, ZŘ
5.10. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ – p.Ned.
  14.15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ – p. Kov.

V Holešově 27. 8. 2021
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |