Plán práce na květen 2022
28.4. 14,00 Organizační porada – ped. pracovníci Ř, ZŘ
3.5. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
3.5.   Dějepisná exkurze Praha – 6. a 7.ročník p.Zal.
4.5. 8,00 Fyzika – zábavné pokusy (ZŠ Prusinovice, Přílepy, Žeranovice) p.Kov
4. a 5.5.   Okresní kolo Mc Donald´s – BpH, Hulín p.Dav,Drha
5.5.   Setkání ŠMP – Kroměříž p.Zal.
6.5.   Termín odevzdání přihlášek do RVAJ - 6.ročník  
9.5. 8,00 Zeměpisná exkurze – Moravský Kras – 6.ročník p.Bech.
9.5.   Praxe ve ŠD – 6.oddělení (Barbora Michálková) p.Nev.
9.5.   Beseda v knihovně školy ŠD
  12,45 - 13,30 - 2.oddělení p.Krej.
  13,30 - 14,15 - 1. a 6.oddělení p.Bud,Nev.
  14,15-15,00 - 3.oddělení p.Dvo
10.5. 9-13 Den s policií – SPŠ Holešov (5.-9.ročník) TU
10.5.   Okresní kolo – házená – Zubří (6.-7.roč.) p.Dav.
10.5. 13,00 „Spelling bee“ – anglická soutěž – školní kolo (5.ročník) sekce AJ
10.5. 13-15 Den s Besipem ŠD-všichni
11.5. 8,00 Testování ČŠI – 5.ročník p.Kov,Mať.
11.5. 15,00 Zahájení kurzu společenské výchovy – 9.ročník TU
12.5. 8,00 Testování ČŠI – 5.ročník p.Kov,Mať.
12.5. 14,00 PK – Př, Z s vedením školy Ř, ZŘ
13.5. 8,00 RVAJ – přijímací zkoušky sekce AJ
13.5. 8,00 Ekoden – TS exkurze p.Ned.,TU
13.5.   Literární besedy – 8.ročník sekce ČJ
13.5. 12-18 Nová informatika – školení 1.ZŠ p.Mať,Pál,Nov.E,Bartáš
16.5. 10,00 Přivítání velvyslankyně Indonésie vedení šk.
16.5. 8,00 Zeměpisná exkurze - Moravský Kras – 7.ročník p.Bech.
17.5. 13-15 Divadlo v kině Svět (90 Kč) „Víla Modrovláska“ ŠD-všichni
18.5.   Literární besedy – 6.ročník sekce ČJ
19.5.   „Veselé zoubky“ – 1.A, 1.B TU
19.5.   Krajské kolo biologické olympiády – ZOO Lešná p.Bech.
19.5. 8,00 Exkurze IPS ÚP KM – 8.C p.Dav,Pav.
19.5. 13,45 Setkání asistentů pedagoga p.Tich.
20.5. 8,00 Fotografování tříd
20.5. 12-18 Nová informatika – školení 1.ZŠ p.Bíl,Sov,Dol.
23.5.   Dějepisná exkurze Osvětim – 8. a 9.ročník p.Zal.
24.5. 8,00 Náhradní termín fotografování tříd
24.5. 8,00 Exkurze IPS ÚP KM – 8.A p.Šta,Pav.
25.5.   Literární besedy – 7.ročník sekce ČJ
25.5. 8,00 Exkurze IPS ÚP KM – 8.B Exkurze IPS ÚP KM – 8.B
26.5. 7,30-13,30 Exkurze Modrá – 4.A,C TU
26.5. 13-15-30 Návštěva městské knihovny ŠD 4. a 5.odd.
30.5.   Literární besedy – 9.ročník sekce ČJ
31.5. 7,30-13,30 Exkurze Modrá – 4.B, 3.C TU
31.5. 12,00 Organizační porada – správní zaměstnanci ZŘ-p.Ned.
  14,15 Organizační porada – školní jídelna ZŘ-p.Kov.
2.6. 14,00 Organizační porada – ped. pracovníci Ř, ZŘ

V Holešově 28. 4. 2022
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |