Plán práce na červen 2022
1.6. 10,00 Dějepisná vycházka 9.roč.(žid.hřbitov, knihovna) TU
2.6. 16,00 Předškoláci v lavici + schůzka rodičů budoucích prvňáčků sekce 1.-2.roč.,p.Krej.,Sedl.
2.-3.6.   Pobyt ve škole (9.B) TU
6.6. 12 – 18 Školení robotiky – 1.ZŠ Holešov p.Dol., Bíl.
7.6. 13 – 15 Dětský den na hřišti školy ŠD-všechna odd.
7.6. 12,00 Organizační porada – správní zam. ZŘ-Ned.
  14,15 Organizační porada – ŠJ ZŘ-Kov.
9.-10.6. 8,00 Pobyt ve škole (9.C) TU
9.6. 13,30-15,30 Návštěva městské knihovny ŠD-4.a5.odd.
9.6. 16,00 Školská rada – sborovna Ř, ZŘ
10.6. 8,00 Soutěž v RJ (IROP) p.Švá.
10.-11.6. 8,00 Pobyt ve škole (9.A) TU
10.6. 8,30 Film o Anně Frankové - 9.A,B (40,-Kč) - obřadní síň židovského hřbitova TU
15.6. 13,30-15,00 Bublinohraní v TYMY (10,- Kč) ŠD-4.odd.
15.6. 15 – 17 Zápis pro ukrajinské děti p.Kov.,Hušť.
16.6. 13 – 15 Hravá věda – Interaktivní dílničky v zámku (60,- Kč) ŠD-1.,2. a 6.odd.
16.6. 15,00 Rada rodičů – sborovna Ř, ZŘ
17.6. 8,00 Pobyt ve škole (8.A) TU
20.6. 8,00 Dějepisná exkurze Praha p.Zal.
20.6.   Bublinohraní na hřišti školy ŠD-1.a 6.odd.
21.6.   Bublinohraní na hřišti školy ŠD-2.a 3.odd.
22.6. 8,00 Olympijský běh PK Tv
22.6. 13-15 Pasování na čtenáře v zámecké Sala terreně ŠD-1.a 2.odd.
23.6. 8-13 Branný den – zámecká zahrada p. Dav.
23.6. 13,30–15,30 Hravá věda – Interaktivní dílničky v zámku (60,- Kč) ŠD-4. a 5.odd.
23.6.   Výměna učebnic – I.stupeň TU
23.6. 14,00 Klasifikační porada – 2.pololetí Ř, ZŘ
24.6.   Dokončení výměny učebnic – I. stupeň
Výměna učebnic – II. stupeň
TU
27.6.   Dokončení výměny učebnic – II. stupeň TU
27.6. 8,00 Kino Svět – 1.stupeň – vyhodnocení
- Malá čarodějnice - film
Ř, ZŘ
28.6. 8,00 Kino Svět – 2.stupeň – vyhodnocení
- Mia a bílý lev – film
Ř, ZŘ
29.6. 13,45 Setkání asistentů pedagoga p.Tich.
29.6. 16,30 Slavnostní rozloučení – 9.ročník (tělocvična) TU
30.6. 8,00 Vydávání vysvědčení TU
30.6. 10,00 Pedagogická rada – závěrečná Ř, ZŘ

V Holešově 31. 5. 2022
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |