3. Základní škola Holešov
Družina - menu  
Hlavní společenské akce ve školní družině ve školním roce 2020/2021 V rámci školní družiny probíhají zájmové činnosti:
- příležitostné návštěvy Kina Svět, účast na akcích pořádaných TYMY centrem a Kulturním střediskem města Holešova
- poznávání kulturních památek v městě Holešov
- pravidelné měsíční besedy s knihovnicí Městské knihovny Holešov
- vědomostní soutěže
- projektové dny ŠD
- kluby pro účastníky ŠD – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Badatelský klub, Klub komunikace v cizím jazyce

Září
- Jablíčkový týden (výtvarné práce, pečení, básničky a taneční hry)
- projektový den - Přírodovědný

Říjen
- Podzimníček (práce s přírodním materiálem)
- projektový den: - Prstem po mapě (orientace v mapě, atlase, tvorba vlastní mapy, čtení z cestopisných knih)
- Jak se dělá kniha (povídání o vzniku knih, návrh a výroba vlastní knihy)
- účast na projektu Buďme kamarádi (přiblížení problematiky zdravotně znevýhodněných dětí)
- Dračí týden – pouštění a malování draků, soutěže

Listopad
- Bramborový týden (výrobky z brambor, vaření)
- projektový den: - Klub mladých detektivů (povídání o detektivkách, řešení případů, logické myšlení)
- Jak se dělá divadlo (co je to scénář, jak se čte, secvičení malého divadla, výroba loutky)

Prosinec
- Vánoční dílničky
- návštěva kovárny - Vánoce na Hané
- zvyky, tradice Vánoc, pečení cukroví, perníčků, koledování, Mikuláš
- projektový den: - Vánoční tradice netradičně (celosvětové vánoční tradice a jejich praktické vyzkoušení, tvoření)
- Kuchaři a kuchařky (povídání o kuchařkách a praktické testování nabytých znalostí)

Leden
- návštěva divadla

Únor
- Na vlně zvuků (prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie, seznámení s netradičními nástroji)

Březen
- měsíc knihy, návštěva městské knihovny, soutěž v městské knihovně ,,Pro prváčka je to hračka“
- karneval, výroba masky
- vítání jara – vynášení Moreny, jarní zvyky na vsi
- dárky pro kamarády k zápisu do prvních tříd
- velikonoční zvyky a tradice

Duben
- Den bezpečnosti s BESIPem
- Den s Policií

Květen
- poznávání kulturních památek v městě Holešov
- vědomostní soutěže v přírodě

Červen
- pasování prváčků na čtenáře, zábavné odpoledne pro děti

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz