3. Základní škola Holešov
Družina - menu  
Hlavní společenské akce ve školní družině ve školním roce 2021/2022 V rámci školní družiny probíhají zájmové činnosti:
- příležitostné návštěvy Kina Svět, účast na akcích pořádaných TYMY centrem a Kulturním střediskem města Holešova
- poznávání kulturních památek v městě Holešov
- pravidelné měsíční besedy s knihovnicí Městské knihovny Holešov
- vědomostní soutěže
- kroužky: Hrajeme si a tvoříme, Sportovní hry, Tvořivé dílničky, Vaření


Září
- Jablíčkový týden (výtvarné práce, pečení, básničky a taneční hry)
- BESIP – bezpečná cesta do školy
- Den bez aut

Říjen
- účast na projektu Buďme kamarádi (přiblížení problematiky zdravotně znevýhodněných dětí)
- Dračí týden – pouštění a malování draků, soutěže
- Mezinárodní den zvířat
- návštěva divadla

Listopad
- Bramborový týden (výrobky z brambor, vaření)
- Podzimníček (práce s přírodním materiálem)

Prosinec
- Vánoční dílničky
- návštěva kovárny - Vánoce na Hané
- zvyky, tradice Vánoc, pečení cukroví, perníčků, koledování, Mikuláš

Leden
- Na vlně zvuků (prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie, seznámení s netradičními nástroji)
- návštěva kulturních památek města Holešova

Únor
- Na vlně zvuků (prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie, seznámení s netradičními nástroji)
- karneval

Březen
- měsíc knihy, návštěva městské knihovny, soutěž v městské knihovně "Pro prváčka je to hračka"
- karneval, výroba masky
- vítání jara – vynášení Moreny, jarní zvyky na vsi
- dárky pro kamarády k zápisu do prvních tříd

Duben
- velikonoční zvyky a tradice
- Den bezpečnosti s BESIPem
- Den s Policií

Květen
- poznávání kulturních památek města Holešov
- Den matek

Červen
- pasování prváčků na čtenáře
- zábavné odpoledne pro děti


Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |