3. Základní škola Holešov
Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 Vážení rodiče,
dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, budou zápisy k povinné školní docházce probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Vyhláška Města Holešov k zápisu do prvních tříd - zde

Vzhledem k epidemiologické situaci bude probíhat zápis na 3. ZŠ Holešov
v průběhu celého týdne 19. 4. - 23. 4. 2021 (bez přítomnosti dětí)


Časový rozvrh pro jednotlivé dny:

Pondělí 19.4.  dopoledne 8.00 – 11.00
Úterý 20.4.  odpoledne 14.00 – 16.00
Středa 21.4.  dopoledne 8.00 – 11.00
Čtvrtek 22.4.  odpoledne 14.00 – 16.00
Pátek 23.4.  dopoledne 8.00 – 11.00

Při vstupu do školy prosíme zákonné zástupce o dodržování platných hygienických pravidel.

Předpokládáme otevření tří prvních tříd (dle počtu uchazečů).
Přijímáme děti ze všech obvodů města Holešova i z okolí.

Kritéria přijetí - zde, nabídka školy - zde
Připravenost dítěte na vstup do školy - zde

Vyplněním elektronické přihlášky - zde můžete své dítě přihlásit již dnes !Termín a způsob zápisu se může vzhledem k epidemiologické situaci v ČR měnit. Sledujte aktuality na webových stránkách školy.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2015
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.
- podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,SPC)
- podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,SPC) a odborného lékaře
Požadovaná doporučení doloží zákonný zástupce škole do 31. 5. 2021.

Zápis do 1. ročníku má dvě části


1. Formální část

1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí (ke stažení zde), což je možné následujícími způsoby:
a) odevzdáním vyplněných materiálů v MŠ Sluníčko do 22. 4. 2021
b) do datové schránky školy do 22. 4. 2021 (ID datové schránky: k57qfit)
c) osobně v době zápisu

2. Zákonný zástupce poskytne údaje do školní matriky těmito způsoby:
a) vyplněním elektronické přihlášky – do 22. 4. 2021 - zde
b) vyplněním zápisního listu pro rok 2021/2022 v MŠ Sluníčko do 22. 4. 2021
c) vytisknutím zápisního listu (ke stažení zde) a odevzdáním u zápisu
d) vyplněním zápisního listu v den zápisu ve škole

3. Zákonný zástupce dítěte se osobně dostaví do školy k ověření totožnosti s těmito doklady:
- občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. (např. soudní rozhodnutí)

4. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je potřeba:
- podat žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu (ke stažení zde)
- zajistit doklady k jeho vyřízení a doručit je škole do 31. 5. 2021
        1. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
        2. doporučení odborného lékaře(pediatra) nebo klinického psychologa

5. Zákonný zástupce dítěte, které mělo odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 znovu s dítětem k  zápisu nemusí. Pouze telefonicky škole nahlásí, že dítě 1. září 2021 do školy nastoupí.

2. Motivační část

Motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně ve třídách na pavilonu A. Pro děti i rodiče je motivační část nejslavnostnějším okamžikem celého dne. Děti se při rozhovoru s paní učitelkou a plněním různých zábavných činností seznámí nejen s prostředím školy, ale projeví se také jejich zrakové a sluchové vnímání, řečová vyspělost, samostatnost, pozornost či matematické představy.
Motivační část proběhne pouze v případě, pokud to dovolí aktuální epidemiologická situace a pravidla pro pobyt žáků a cizích osob ve škole.

Současně se zápisem do 1. ročníku probíhá i zápis do školní družiny.
Kritéria přijetí do ŠD zde
Zápisní list do školní družiny si můžete vytisknout (ke stažení zde) a odevzdat vyplněný v den zápisu.
Nebo si ho vyplníte přímo ve škole v den zápisu, kde bude vytištěný formulář k dispozici.

Stravování ve školní jídelně
Školní jídelna se nachází přímo v budově školy. Děti nemusí nikam přecházet.
Nabízíme výběr ze dvou druhů oběda a také přípravu chutných svačin.
V případě zájmu o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně se můžete seznámit s pravidly přihlašování na webových stránkách naší školy - zde a vyplnit přihlášku do školní jídelny na školní rok 2021/2022 - zde

Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz