3. Základní škola Holešov
Zapojení do projektů Naše škola je zapojená do mnoha projektů. Společnou prací všech pedagogických pracovníků se v rámci práce na projektech podařilo získat pro naši školu nemalé množství finančních prostředků. Můžeme tak našim žákům výrazně zlepšit podmínky pro kvalitní vzdělávání.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz