3. Základní škola Holešov
Škola
 
Pronájem prostor - ceník platný od 1. 1. 2017

Ceny pronájmů v době školního vyučování od 1. 9. do 31. 8. stanovuje Vnitřní předpis takto:

Tělocvična školy: 280 Kč / 1 hod

Učebna školy: 180 Kč / 1 hod

V případě zájmu o pronájem se obracejte na kancelář školy, tel.: 573 503 140 nebo e-mail: kancelar@3zshol.cz.
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz