3. Základní škola Holešov
Družina - menu  
Základní informace o školní družině ve školním roce 2021/2022 Oddělení školní družiny Ve školní družině ve školním roce 2021/2022 pracuje šest oddělení. Všechna oddělení jsou umístěna v budově C.
1. odděleníBudišová Jana 577 121 461 budisova@3zshol.cz
2. odděleníKrejčí Alena - vedoucí vychovatelka573 503 157krejci@3zshol.cz
3. odděleníBc. Dvořáková Iveta 577 121 460 dvorakova@3zshol.cz
4. odděleníFtáčníková Anna 573 503 158 ftacnikova@3zshol.cz
5. odděleníAnna Berková, DiS. 577 121 462 berkova@3zshol.cz
6. odděleníNevřalová Jana 577 121 463 nevralova@3zshol.cz
Provoz školní družiny
ráno: 6.00 – 7.45
odpoledne: 11.40 – 17.00
Po ukončení ranní družiny předává vychovatelka děti vyučujícím. Po skončení vyučování si děti převezme vychovatelka a společně odejdou k obědu. Odpolední činnost probíhá v oddělení školní družiny. Provoz ŠD končí v 17.00. Dítě si vyzvedněte nejpozději v 16.55. Odchody dětí ze školní družiny se řídí uvedením na zadní straně přihlášky. Pokud dochází k nějaké změně, je nutné zaslat písemnou omluvenku - zde ke stažení vzor omluvenky.

Dítě nikdy nelze uvolňovat po telefonickém hovoru ani po vzkazu dítěte. Platba školní družiny Školné ve ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Úhradu proveďte dle zadání:
I. pololetí... 4 x 150 Kč = 600 Kč do 15. 9. (září - prosinec)
II. pololetí... 6 x 150 Kč = 900 Kč do 15. 1. (leden - červen)

Banka, číslo účtu:
ČSOB Holešov, č. ú.: 255400006/0300, variabilní symbol obdrží dítě na začátku školního roku.

Alena Krejčí, vedoucí vychovatelka ŠD
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |