3. Základní škola Holešov
Škola - menu  
Třídní schůzky ve školním roce 2020/2021 3. 9. 2020 v 16.00 - třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku
24. 9. 2020 - třídní schůzka pro rodiče žáků 2. - 9. ročníku - vzhledem k epidemiologické situaci budou třídní schůzky probíhat elektronickou formou prostřednictvím školního informačního systému EduPage
listopad 2020 - konzultace - podle aktuání situace upřesníme, zda a jakým způsobem se budou konat individuální konzultace s vyučujícími
duben 2021 - termín a podoba třídních schůzek bude uvedena podle aktuální situace
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz