3. Základní škola Holešov
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022
Mgr. Lenka Antonovová
tel.: 573 503 143
e-mail: antonovova(at)3zshol.cz
Mgr. Petra Bartášková
tel.: 573 503 141
e-mail: bartaskova(at)3zshol.cz
Mgr. Marie Bartošová
tel.: 573 503 149
e-mail: bartosova(at)3zshol.cz
Mgr. Ida Bechníková
tel.: 573 503 148
e-mail: bechnikova(at)3zshol.cz
Anna Berková, DiS.
vychovatelka ŠD
5. oddělení
tel.: 577 121 462
e-mail: berkova(at)3zshol.cz
Mgr. Zuzana Bílková
tel.: 573 503 143
e-mail: bilkova(at)3zshol.cz
Jana Bočková
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: bockova(at)3zshol.cz
Jana Budišová
vychovatelka ŠD
1. oddělení
tel.: 577 121 461
e-mail: budisova(at)3zshol.cz
Mgr. Richard David
tel.: 573 503 148
e-mail: david(at)3zshol.cz
Mgr. Jana Dědičová
tel.: 573 503 151
e-mail: dedicova(at)3zshol.cz
Mgr. Alena Doleželová
tel.: 573 503 142
e-mail: dolezelova(at)3zshol.cz
  Mgr. Jiří Drha
tel.: 573 503 148
e-mail: drha(at)3zshol.cz
Bc. Iveta Dvořáková
vychovatelka ŠD
3. oddělení
tel.: 577 121 460
e-mail: dvorakova(at)3zshol.cz
Bc. Světlana Dvořáková
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: dvorakovasvetlana(at)3zshol.cz
Anna Ftáčníková
vychovatelka ŠD
4. oddělení
tel.: 573 503 158
e-mail: ftacnikova(at)3zshol.cz
Monika Hublarová
asistent pedagoga
tel.: 573 503 143
e-mail: hublarova(at)3zshol.cz
Mgr. Marcela Hušťavová
tel.: 573 503 143
e-mail: hustavova.m(at)3zshol.cz
Marcela Húšťavová
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 142
e-mail: hustavovamar(at)3zshol.cz
Mgr. Lenka Hýžová
tel.: 573 503 147
e-mail: hyzova(at)3zshol.cz
Mgr. Veronika Cholastová
tel.: 573 503 149
e-mail: cholastova(at)3zshol.cz
Mgr. Terezie Indráková
tel.: 573 503 147
e-mail: indrakova(at)3zshol.cz
Mgr. Marie Janišová
tel.: 573 503 148
e-mail: janisova(at)3zshol.cz
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
tel.: 573 503 140, 573 503 155
e-mail: kancelar(at)3zshol.cz
Mgr. Petra Kasajová
tel.: 573 503 149
e-mail: kasajova(at)3zshol.cz
Martina Kotasová
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: kotasova(at)3zshol.cz
Mgr. Gabriela Kovářová
zástupkyně ředitele školy
tel.: 573 503 150
e-mail: kovarova(at)3zshol.cz
Eva Králíková
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: kralikova(at)3zshol.cz
Alena Krejčí
vedoucí vychovatelka ŠD
2. oddělení
tel.: 573 503 157
e-mail: krejci(at)3zshol.cz
Mgr. Radka Krejčí
tel.: 577 121 463
e-mail: krejciradka(at)3zshol.cz
přípravná třída
Mgr. Michaela Křápková
tel.: 573 503 146
e-mail: krapkova(at)3zshol.cz
Bc. Kristýna Machálková
tel.: 573 503 141
e-mail: machalkova(at)3zshol.cz
Mgr. Alena Maťová
koordinátor ICT
tel.: 573 503 152
e-mail: matova(at)3zshol.cz
Mgr. Kateřina Nedbalová
zástupkyně ředitele školy
výchovný poradce
tel.: 573 503 144
e-mail: nedbalova(at)3zshol.cz
Jana Nevřalová
vychovatelka ŠD
6. oddělení
tel.: 577 121 463
e-mail: nevralova@3zshol.cz
Mgr. Eva Nováková
tel.: 573 503 141
e-mail: novakovaeva(at)3zshol.cz
Mgr. Gabriela Nováková
tel.: 573 503 141
e-mail: novakova(at)3zshol.cz
Mgr. Zita Nováková
tel.: 573 503 149
e-mail: novakovazita(at)3zshol.cz
Mgr. Miroslav Páleník
tel.: 573 503 152
e-mail: palenik(at)3zshol.cz
Mgr. Jitka Pavelcová
kariérní poradce
tel.: 573 503 149
e-mail: pavelcova(at)3zshol.cz
Veronika Pořická
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 147
e-mail: poricka(at)3zshol.cz
Mgr. Dana Račanská
tel.: 573 503 142
e-mail: racanska(at)3zshol.cz
Mgr. Ivana Rossmannová
tel.: 573 503 142
e-mail: rossmannova(at)3zshol.cz
Mgr. Nicola Rotterová
tel.: 573 503 146
e-mail: rotterova(at)3zshol.cz
Mgr. Ivo Rudolf
asistent pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: rudolf(at)3zshol.cz
Mgr. Helena Řezníčková
tel.: 573 503 142
e-mail: reznickovahelena(at)3zshol.cz
Mgr. Hana Solařová
tel.: 573 503 146
e-mail: solarova(at)3zshol.cz
  Svatava Střelcová
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 141
e-mail: strelcova(at)3zshol.cz
Mgr. BcA. Barbora Sousedíková
tel.: 573 503 148
e-mail: sousedikova(at)3zshol.cz
Mgr. Jana Sovadníková
tel.: 573 503 143
e-mail: sovadnikova(at)3zshol.cz
Mgr. Jitka Šťastná
tel.: 573 503 152
e-mail: stastna(at)3zshol.cz
Mgr. Daniela Švábová
tel.: 573 503 152
e-mail: svabova(at)3zshol.cz
Mgr. et Mgr. Iveta Tichá
tel.: 573 503 145
speciální pedagog
školní psycholog
e-mail: ticha(at)3zshol.cz
Mgr. Hana Vaculíková
tel.: 573 503 147
e-mail: vaculikova(at)3zshol.cz
Mgr. Ivona Vávrová
tel.: 573 503 141
e-mail: vavrova(at)3zshol.cz
Lucie Vyňuchalová, DiS.
asistentka pedagoga
tel.: 573 503 151
e-mail: vynuchalova(at)3zshol.cz
Mgr. Tereza Zalabáková
metodik primární prevence
tel.: 573 503 147
e-mail: zalabakova(at)3zshol.cz
Mgr. Simona Zdráhalová
tel.: 573 503 146
e-mail: zdrahalova(at)3zshol.cz
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |