3. Základní škola Holešov
VÝZVA č. 56 – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)  
Tisková zpráva 3. 10. 2015
Tisková zpráva ve formátu pdf zde.
Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
Maximální výška podpory je 1 mil. Kč.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2015
Ukončení realizace projektu: 31.12. 2015

Škola si může vybrat ze čtyř šablon klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3. Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Naše škola se do projektu zapojila a na jazykové vzdělávání získala 996 912,- Kč.

V rámci projektu realizujeme čtenářské dílny a nakoupíme 200 nových knih pro četbu v  6., 7., 8. a 9. ročníku. Na přelomu září a října se 50 žáků s pěti pedagogy zúčastní zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu ve Skotsku a koncem října se budou v zahraničí vzdělávat tři vyučující jazyka anglického.

Mgr. Gabriela Kovářová
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz