3. Základní škola Holešov
Organizace začátku nového školního roku Program prvního školního dne - 4. září 2017 Žáci 1. ročníku spolu se svými rodiči zahájí školní rok slavnostním přivítáním v aule školy, které začne v 8.00. Po krátkém přivítání budou žáci rozděleni ke svým třídním učitelkám a v doprovodu rodičů půjdou do svých tříd, kde jim paní učitelky poskytnou další informace. Oběd v tento den je v 10.30.

Žáci 2. - 9. ročníku začínají ve svých třídách se svými třídními učitelkami v 8.00. Do odchodu na oběd budou probíhat třídnické hodiny.

Odchod na oběd:
2. ročník: 10.30
3. a 4. ročník: 10.40
5. ročník: 10.50
ŠD: 10.55
6. ročník: 11.10
7. ročník: 11.20
8. a 9. ročník: 11.30

Program 5. září 2017 1. ročník do 9.40 (oběd v 11.15)
2. - 5. ročník – 4 hodiny dle rozvrhu – obědy 11.30 (2. a 3. roč), 11.40 (4. a 5. roč)
6. – 9. ročník – 5 hodin dle rozvrhu – oběd v 12.35 Program 6. září 2017 1. ročník do 9.40
2. - 9. ročník dle rozvrhu (není zkrácené vyučování)
Program 7. a 8. září 2017 (čtvrtek, pátek) 1. ročník do 10.45
2. - 9. ročník dle rozvrhu (není zkrácené vyučování)
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz