3. Základní škola Holešov
Rozdělení žáků šestých tříd ve školním roce 2017/2018 Třída: 6. C - třída s rozšířenou výukou anglického jazyka Třídní učitelka: Mgr. Alena Maťová
Žáky této třídy tvoří žáci přijatí při přijímacím řízení, kteří obdrželi rozhodnutí o přijetí. Bude zde celkem 26 žáků.
Třída: 6. A a 6. B - rozdělení podle přidělených registračních čísel

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz