3. Základní škola Holešov
Sdělení vedoucí ŠD k placení za školní družinu Vážení rodiče,
školné školní družiny na 1. pololetí (září - prosinec 2017)
uhraďte, prosím, až od 4. 9. 2017 a nejpozději do 15. 9. 2017.
Částka na 1. pololetí činí 600 Kč.
Úhradu zašlete na ČSOB Holešov, č. účtu je 255400006/300
Variabilní symbol obdrží vaše dítě od své paní vychovatelky první den pobytu v družině.
A. Krejčí, vedoucí školní družiny
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz