3. Základní škola Holešov
Psychologické vyšetření pro profesní poradenství Pro žáky 9. tříd naší školy, kteří dosud nejsou rozhodnuti kam směřovat své další středoškolské vzdělávání, nabízíme psychologické vyšetření zaměřené na volbu povolání. Vyšetření proběhnou skupinovou formou v délce zhruba 2 a půl až 3 hodiny v týdnu od 18. do 22. 12. 2017, výstupy z vyšetření budou individuálně ústně konzultovány s  konkrétními žáky a jejich zákonnými zástupci v průběhu měsíce ledna. V případě zájmu prosím kontaktujte do 8. 12. 2017 školní psycholožku PhDr. D. Frycovou - e.mail: frycova@3zshol.cz – uveďte jméno žáka, třídu a kontakt na rodiče. O přesném termínu vyšetření budou rodiče informováni.
PhDr. D. Frycová, školní poradenské pracoviště 3. ZŠ Holešov
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz