3. Základní škola Holešov
Vyhodnocení soutěže o nejlepší prezentaci svojí třídy Spolek žáků by rád poděkoval všem třídám druhého stupně za jejich zapojení do soutěže o nejlepší tablo třídy. Jsme moc rádi, že všechny třídy přistoupily k této soutěži zodpovědně a sešlo se tak 9 krásných a originálních plakátů. Po sečtení všech platných hlasů, kdy mohli hlasovat pouze žáci prvního stupně, a na hlasovacích lístcích bylo kromě třídy, pro kterou hlasovali, uvedeno i jméno samotného žáka, bylo pořadí tříd následující:

1. místo – 7. A
2. místo – 9. A
3. místo – 6. C
4. místo – 7. B
5. místo – 8. A, 6. B
6. místo – 6. A
7. místo – 8. B
8. místo – 9. B


Zástupci spolku žáků pozvali vítěznou 7. A a jejich paní učitelku třídní do sborovny školy, kde pro ně jako odměnu připravili posezení a drobné pohoštění.

  

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz