3. Základní škola Holešov
Preventivně bezpečnostní akce Policie ČR Ve středu 14. února do naší školy zavítal tým policistů a psovodů Policie ČR. V tělocvičně školy se žáci druhého stupně dověděli při více jak hodinové zajímavé besedě o nebezpečnosti užívání drog a návykových látek. Přednášející policisté popisovali, jak špatně mohou uživatelé drog dopadnout, jaká jim hrozí nebezpečí i jaké hrozí tresty za distribuci či užívání drog. Na závěr se představil policejní pes, který ukázal, jak je pro něj jednoduché najít svým vynikajícím čichem dobře schovanou drogu.

V rámci výcviku pak policisté prošli se psy žákovské šatny a také náhodně vybrané třídy. Dobrou zprávou je, že pejsci nezjistili přítomnost žádných návykových látek v kontrolovaných místech. Tyto preventivní akce se budou náhodně opakovat, protože si všichni uvědomujeme, jak velkým problémem v naší společnosti je konzumace drog, mezi které patří nejen tvrdé drogy (heroin, pervitin), ale také běžně tolerovaný alkohol nebo cigarety. Je v zájmu školy i zákonných zástupců, abychom naše žáky s tímto nebezpečím seznamovali a snažili se je před ním ochránit.

    
  
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz