3. Základní škola Holešov
Máme rádi Česko SVČ TYMY ve Všetulích připravilo již potřetí pro žáky 5. tříd zajímavou soutěž "Máme rádi Česko". Z naší školy se zúčastnila tři pětičlenná družstva.

Tak jako v minulých letech soutěž připravila paní Martina Sigmundová. Program se skládal z pěti kol. Na první kolo se žáci připravovali ve škole pod vedením třídních učitelek. Jejich úkolem bylo připravit tříminutovou prezentaci na téma "Nabídka programu pro dětský pěvecký sbor z Japonska, který na 7 dnů navštíví město Holešov". Všechna naše tři družstva se tohoto úkolu zhostila velmi originálně a pobavila nejen porotu, ale i všechny ostatní účastníky soutěže. V dalších kolech měly děti za úkol poznat různá zajímavá místa nejen ve Zlínském kraji, ale i z celé ČR. Zajímavý byl i praktický týmový úkol, kdy měly děti postavit z keramické hlíny a párátek co nejvyšší věž. A jak to nakonec dopadlo? Na 1. místě skončilo družstvo ze třídy 5. C pod vedením p. uč. Liškové, na 2. místě skončila třída 5. B pod vedením p. uč. Doleželové, na 3. místě třída 5. A pod vedením p. uč. Sovadníkové. Dále se zúčastnilo družstvo ze 2. ZŠ z Holešova a ze ZŠ z Mysločovic.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za pěknou reprezentaci naší školy.
Mgr. A. Doleželová 

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz