3. Základní škola Holešov
Co se děje ve škole o prázdninách? Jen co v pátek 29. 6. 2018 dozněl školní zvonek, žáci se vesele rozběhli na prázdniny a učitelé odešli na dovolenou, škola ztichla. Moc dlouho to ticho ale netrvalo. Hned v pondělí 2. července nastal pravidelný „údržbový“ kolotoč. Každoroční několikadenní čištění kanalizace, k tomu dokončování rekonstrukce dvou jazykových učeben, následovala oprava teplé vody a oprava zdiva ve školních družinách, bourání zděných parapetů na pavilonu B u ping-pongových stolů. Také v učebně jazyka anglického 1. stupně byl odstraněn zbytečně velký parapet, aby se prostor pro žáky zvětšil.

V srpnu byl zahájen generální úklid školy, který je velmi náročný. Nejen, že se umývají okna, veškerý nábytek ze tříd a kabinetů se vynosí na chodby, tam se vydrhne a po strojovém umytí podlah se zase nastěhuje zpět do uklizených místností. Dále byly vystěhovány, vymalovány a uklizeny sklady z prostoru šaten tak, aby pět nejpočetnějších tříd mělo šatny větší. Probíhalo malování některých tříd, školní družiny v suterénu a ve školní kuchyni. Během srpna byla provedena 1. etapa rekonstrukce vzduchotechniky pavilonu C – tentokrát školní kuchyně. Blíží se konec srpna, celá škola voní a leskne se čistotou.

Velké poděkování za prázdninový provoz si zaslouží všichni správní zaměstnanci školy – pan školník, oba údržbáři, paní kuchařky a paní uklízečky. Vítanou pomocí byli opět brigádníci z řad našich bývalých žáků, které nám poskytlo město Holešov.

Až se v pondělí 27. srpna vrátí pedagogičtí pracovníci, budou mít vše připraveno. Také oni budou mít plno práce, aby své třídy, učebny a chodby připravili na začátek nového školního roku.
Mgr. G. Kovářová, zástupce ředitele školy 
                    
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz