3. Základní škola Holešov

Tento seznam je zveřejněn také na nástěnce před školou. Registrační číslo bylo žákům přiděleno u zápisu.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz