3. Základní škola Holešov
Rozdělení žáků do šestých tříd ve školním roce 2018/2019 Třída 6. C - třída s rozšířenou výukou anglického jazyka - třídní Mgr. Tereza Lišková - všichni žáci přijatí při přijímacím řízení.

Ostatní žáci jsou rozděleni do tříd 6. A a 6. B, v seznamu jsou uvedeni podle registračních čísel, která jim byla přidělena na konci školního roku.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz