3. Základní škola Holešov
Informace pro rodiče nastupujících prváčků
Vážení rodiče,
zanedlouho zahájíme školní rok 2018/2019, kdy se z vašich dětí stanou žáčci 1. třídy. Tento den bude pro vás a vaše děti určitě dnem svátečním, a proto jistě uvítáte následující informace, které přispějí k pohodové atmosféře tohoto okamžiku.

V letošním školním roce vás rádi přivítáme v aule naší školy v pondělí 3. 9. 2018, kde od 8.00 proběhne slavnostní zahájení pro všechny rodiče a prvňáčky. Po krátkém uvítání vedením školy a zastupiteli města se děti a rodiče rozdělí do jednotlivých tříd, kde bude pokračovat slavnostní uvítání. Paní učitelky se seznámí s novými žáčky a rodičům sdělí důležité informace, týkající se nejbližších následujících dnů. Každý prvňáček se jistě rád pochlubí svojí školní aktovkou, ve které si odnese domů pracovní sešity a základní školní pomůcky zajištěné školou. Slavnostní dopoledne bývá ukončeno mezi 9.00 – 9.30 hodinou.

Dle vašeho zájmu se vám budou dále věnovat paní vychovatelky, které vám poskytnou informace týkající se školní družiny. Paní vychovatelky najdete v suterénu pavilonu C.

Úspěšné vykročení do nového školního roku 2018/2019 všem rodičům i dětem přeje vedení školy a třídní učitelky 1. ročníků.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz