3. Základní škola Holešov
Zahájili jsme nový školní rok           V pondělí 3. září se po dvouměsíčních prázdninách opět otevřely brány 3. Základní školy pro 630 žáků z Holešova i okolí. Ráno nás přivítal dlouho očekávaný déšť a my jsme se svátečně naladěni sešli nejen ve třídách, ale také v zaplněné aule školy.
          V 8 hodin ráno se aulou rozléhalo volání pěveckého sboru Plamínek, které celý školní rok zahajovalo. Po té již naše nejmladší žáčky přivítal pan ředitel Ivo Junášek, paní učitelky a paní vychovatelky. Novým žákům a jejich rodičům přišli popřát mnoho zdaru také starosta města Rudolf Seifert, místostarosta Jaroslav Chmelař a místostarosta Radek Doležel.
          Všech 70 prvňáčků netrpělivě očekávalo zařazení do své třídy. V doprovodu svých rodičů a své paní učitelky se děti vydaly na „Cestu za poznáním“, která bude trvat celých devět let. Přejeme jim na této cestě mnoho úspěchů a radosti ze získávání nových poznatků, zkušeností a kamarádů.


Fotografie si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz