3. Základní škola Holešov
Platba za školní družinu Vážení rodiče,
školné školní družiny na I. pololetí (září – prosinec 2018) činí 600 Kč.
Úhradu zašlete na ČSOB Holešov, č. účtu je 255400006/0300, nejpozději do 15. září 2018.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz