3. Základní škola Holešov
Informace k elektronické žákovské knížce a webové aplikaci BAKALÁŘI Vážení rodiče,
od 2. pololetí školního roku 2018/2019 (od 1. 2. 2019) připravujeme spuštění elektronické žákovské knížky.

Na třídních schůzkách 20. září jste obdrželi nebo osobně obdržíte přístupové údaje do webové aplikace systému BAKALÁŘI.

Webová aplikace          - poskytuje informace o každodenním dění ve škole (rozvrh hodin, změny v rozvrhu, suplování, plán akcí,...)
         - modul GDPR slouží k udělování souhlasů – nesouhlasů (již písemně udělené souhlasy jsou v systému nastaveny).
           Pokud chce rodič udělit či odvolat souhlas, učiní prostřednictvím této aplikace.
         - pro žáky 2. stupně umožní od 1. 2. 2019 kontrolu průběžného hodnocení žáka
         - informuje o čtvrtletním a pololetním prospěchu a chování jednotlivých žáků
         - prostřednictvím modulu KOMENS lze zasílat zprávy a omluvenky třídním učitelům, vyučujícím (od 1. 2. 2019)

Manuál pro rodiče si můžete stáhnout zde.

Webovou aplikaci lze také nainstalovat na mobilní zařízení s OS Android a iOS zde.
Výhoda - uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování.

Věříme, že webová aplikace Bakaláři nám bude sloužit ke spokojenosti.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz