3. Základní škola Holešov
Informace k výchovně-vzdělávacímu zájezdu do Anglie Termín: 27. 5. 2019 - 2. 6. 2019
Program pořádající cestovní agentury: po kliknutí se otevře dokument, který si můžete uložit

Cena zájezdu: cena je uvedena v programu + nezahrnuje vstupné do navštívených míst v uvedeném přehledu - po kliknutí se otevře dokument, který si můžete uložit

Kritéria výběru z přihlášených žáků: kliknutím na obrázek se otevře dokument, který si můžete uložit


Cenu zájezdu je nutné uhradit na účet školy ve třech splátkách (2.000,- do 20.11.2018, 4.000,- do 15.1.2019 a 3.550,- do 15.3.2019)
Účet školy: 255 400 006/0300
Variabilní symbol: pořadové číslo dítěte (bude přiděleno po odevzdání Souhlasu zákonných zástupců)
Do poznámky: jméno dítěte

Jako přihláška na zájezd slouží souhlas zákonných zástupců, který stáhnete zde. Po vyplnění předají žáci tento souhlas svému vyučujícímu anglického jazyka. Po vyhodnocení, zda žáci splňují kritéria výběru, budou žáci přihlášení na zájezd, zákonní zástupci budou informováni a bude jim sdělen variabilní symbol, který použijí při platbě.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz