3. Základní škola Holešov
Změna systému prodeje svačin ve školní jídelně Od 1. prosince měníme systém prodeje svačin ve školní jídelně. V souvislosti s touto změnou si budou žáci svačinky objednávat pomocí čipu na terminálu v jídelně nebo přes internetové objednávání stravy iCanteen.
V prosinci se ještě bude platit v jídelně v hotovosti, od ledna bude platba probíhat přes účet, pomocí kterého se platí obědy. Pokud žáci nemají dosud čip, je potřeba si ho koupit za vratnou částku 150 Kč u vedoucí školní jídelny. Svačinky se budou objednávat alespoň den předem do 10 hodin. Neodebraná svačina propadá. Cena svačiny zůstává do konce kalendářního roku 12 Kč, proto je potřeba navýšit si limit na vašem účtu minimálně o 300 Kč.
Podrobnější informace dostali rodiče na konzultacích s třídními učiteli nebo je poskytne vedoucí školní jídelny.

Prosíme strávníky (rodiče stravujících se žáků), kteří si ještě nezměnili číslo účtu k placení stravného u České spořitelny (všichni plátci obdrželi pokyn s novým číslem účtu), aby tak neprodleně učinili a poté oznámili vedoucí ŠJ paní Gajdošové. V případě prodlení nebudou mít zaplacené obědy a budou od prosince ohlášeni ze stravování!!! Text celého upozornění z 16. 10. 2018 zde.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz