3. Základní škola Holešov
Soutěž Mladý odborník. Koncem prosince 2018 se někteří žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže" Mladý odborník" v oboru automechanik, elektronik a strojař, kterou pořádala střední škola COPT Kroměříž. Výsledky soutěže jsou pro naší školu velmi pěkné. V oboru automechanik jsme obsadili první a druhé místo, v oboru elektronik jsme získali první čtyři místa, v oboru strojař byla oceněna naše žákyně. Konkurence byla velká, protože soutěžící byli ze základních škol z celého okresu Kroměříž.
Všem žákům patří velká pochvala za vzornou reprezentaci naší školy.

Informace i fotky ze soutěže můžete najít na stránkách COPT Kroměříž.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz