3. Základní škola Holešov
Svátek poezie se již tradičně uskutečnil v TYMY Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se uskutečnilo v SVČ – TYMY regionální kolo recitační soutěže „Svátek poezie“. Tohoto kola se zúčastnilo 31 děvčat a chlapců. V porotě zasedli skuteční odborníci – Jiřina Šašková, Jaroslava Kevická, Irena Železná a Jiří Kuhl.

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. Zástupci naší školy se ukázali v nejlepším světle a ovládli všechny kategorie.

V první kategorii (prváci a druháci) se z našich reprezentantů umístila Inna Hapková na 1. místě a Filip Hrudík na děleném 2. místě.

Ve druhé kategorii soutěžili žáci třetích a čtvrtých ročníků. Na 1. místě se umístila naše žákyně Klaudie Grygerová a 2. místo obsadila opět naše žákyně Eliška Ondrašíková.

Ve třetí kategorii soutěžili žáci pátých a šestých tříd. Vítězem se stala Rozálie Nováková, 2. dělené místo získala Eliška Trhlíková a třetí dělené místo patřilo také Lence Křejčí, všechny tři jsou žákyně naší školy.

Ve čtvrté kategorii (sedmé až deváté třídy) jsme obsadili druhé místo zásluhou Jany Adámkové a třetí místo získala Alexandra Preislerová.

Všem soutěžícím k jejich umístění gratulujeme a děkujime za vzornou reprezentaci školy.

     

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz