3. Základní škola Holešov
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Vážení rodiče, pracovníci a návštěvníci školy,

s účinností od 9. září 2019 dochází v ulici Družby ke změně dopravního značení.

Ulice Družby směrem od ulice Dukelské po křižovatku s ulicí Slovenskou je zjednosměrněna.

Příjezd autobusů a aut ke škole bude tedy možný pouze jedním směrem od ulice Dukelské
a výjezd od školy pak směrem na ulici Palackého.
Ředitelství školy                                                           
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz