3. Základní škola Holešov
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Prázdniny se přiblížily ke konci a vyzdobená škola už netrpělivě očekávala své žáky.
V pondělí 2. září se konečně dočkala. V 8 hodin ráno se v jednotlivých třídách sešli žáci se svými třídními učiteli. Nejmladší žáci i jejich rodiče zahájili svůj první školní rok v aule školy. Přivítal je pan ředitel Ivo Junášek, pozdrav společně s malým praktickým dárkem předal pan starosta Rudolf Seifert a místostarostové Pavel Karhan a Milan Roubalík. Několik veselých a vtipných písniček zazpíval školní pěvecký sbor Plamínek. Následně si slovo vzaly paní učitelky a po krátkém seznámení si své žáčky odvedly do pečlivě připravených a vyzdobených tříd.
Všem našim žákům i zaměstnancům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku, hodně úspěchů a radosti v nastávající školní práci. Ať se vám všem v naší škole líbí.


Fotografie najdete ve školní fotogalerii.

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz