3. Základní škola Holešov
Budování multimediální učebny fyziky v rámci projektu IROP - Výzva 47 Od 1. srpna jsme zahájili další část projektu IROP - Výzva 47, jehož součástí je modernizace multimediální učebny fyziky. Nyní, v polovině listopadu, jsou práce téměř ukončené a posluchárna bude brzy předána k používání.

Přípravné práce - odstranění linolea, úprava podlahy


Budování nové stěny mezi poradenským centrem a učebnou

Nová dlažba, vybavení učebny nábytkem


Konstrukce pro stupňovité "hlediště", kde budou stoly a židle pro žáky

Montování stolů a židlí

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz