3. Základní škola Holešov
Oprava izolace pavilonu C V lednu začala oprava izolací pavilonu C, kde se nacházejí převážně prostory školní kuchyně - sklepy, přípravny jídla, sklady. Do stavebních prostor se nesmí vstupovat, proto nabízíme několik fotografií z průběhu prací, abyste sami posoudili, jak oprava probíhá.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz