3. Základní škola Holešov
Informace pro budoucí žáky 1. ročníku - rok 2020/2021 Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, aktuální situaci v České republice a metodického pokynu MŠMT, upřesňujeme informace pro žáky budoucího 1. ročníku.

3. Základní škola Holešov bude ve školním roce 2020/2021 otevírat dvě 1. třídy.


Rozdělení žáků do tříd proběhne v přípravném týdnu a bude zveřejněno nejpozději ve středu 26. 8. 2020.

Podrobné informace k vybavení žáků – zde

Podrobné informace k provozu školní družiny – zde

Podrobné informace k přihlášení žáků ke stravování ve školní jídelně – zde a přihláška zde

Případné dotazy odpovíme na kancelar@3zshol.cz nebo tel. 573 503 140 Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Informace k vybavení žáků Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci neproběhne informační schůzka pro rodiče předškoláků, proto vás informujeme touto formou.
V následujícím školním roce vás přivítáme v aule naší školy v úterý 1. 9. 2020, kde od 8.00 proběhne slavnostní zahájení pro všechny rodiče s prvňáčky. Každý prvňáček se jistě rád pochlubí svojí školní aktovkou, ve které si odnese domů pracovní sešity a základní pomůcky zajištěné školou.
Které pomůcky to budou?
Zdarma děti dostanou tyto následující pracovní sešity:
Živá abeceda, pracovní sešit do matematiky, pracovní sešit do prvouky, písanka s uvolňovacími cviky a žákovská knížka.

Na základě zkušeností z minulých let zajistíme pro prvňáčky tyto následující pomůcky:
vybavení pouzdra: pero, tužky, guma, strouhátko a pastelky
sešity: deníčky a sešity s pomocnými linkami
věci do výtvarné výchovy a pracovních činností: lepidlo, nůžky, fixy 12 barev, temperové barvy, vodové barvy, štětce, voskovky, plastelína, tvrdé výkresy a barevné papíry
Platba za tyto pomůcky bude přesně rozúčtována na začátku školního roku.

Pomůcky, které zajistí rodiče:
aktovka
pouzdro
desky na učebnice a sešity
složka na písmena a číslice (prosíme každou tuto složku zvlášť, ne jednu společnou)
přezůvky (nejlépe klasické papuče)
sportovní obuv do tělocvičny (protiskluzová, světlá podrážka)
pytlíky na přezůvky a na úbor do TV (minimálně 3 ks)
Vše prosíme čitelně podepsané, především přezůvky, pytlíky a boty do TV.

Šťastné vykročení do nového školního roku 2020/2021 vám i vašim dětem přeje kolektiv pracovníků 3. ZŠ Holešov.

Informace k provozu školní družiny Děti, které nastupují do prvních tříd, jsou přednostně přijímány do školní družiny z důvodu adaptace a socializace do kolektivu. Ostatní děti přijímáme podle daných kritérií.

Provoz školní družiny
Ranní družina
- 6:00 – 7:30
- ranní nástup do školní družiny je dobrovolný, zákonný zástupce nemusí dítě omlouvat nebo nahlašovat v kolik dítě přijde (může přijít libovolně od 6:00 do 7:25)
- v 7:30 odchází děti v doprovodu paní vychovatelky do tříd

Odpolední družina
- 11:40 – 17:00
- v 15:00 se slučují školní družiny do dvou oddělení
- od 15:00 začínají zájmové kroužky, které nabízíme začátkem školního roku
- předem známou nepřítomnost žáka ve školní družině oznámí zákonný zástupce písemně (z důvodu bezpečnosti nelze děti uvolňovat na základě telefonické žádosti)

Platba ŠD
Provádí se 2x ročně:
- za 1. pololetí (do 15.9.) 4x150 Kč tj. 600 Kč
- za 2. pololetí (do 15.1.) 6x150 Kč tj. 900 Kč
Každé dítě obdrží na začátku školního roku var. symbol podle zařazení do školní družiny, a to platí pro celý daný školní rok.

Co potřebuje dítě do ŠD
- podepsaný pytlík na uložení převlečení
- podepsané papuče (je lepší mít jedny do školy a druhé do školní družiny)
- další informace sdělíme na začátku školního roku

První školní den vás paní učitelka zavede do školní družiny, do které bude vaše dítě chodit. Tam obdržíte další informace o chodu školní družiny a vyplníte záznam o uvolnění dítěte.
Alena Krejčí
vedoucí vychovatelka
 
Informace k přihlášení žáků ke stravování ve školní jídelně Pro stravování strávníků na nový školní rok je třeba zajistit:
1. Do 30. 6. 2020 zřízení souhlasu s inkasem u svého peněžního ústavu ve prospěch účtu 255400348/0300, a doručí vedoucí ŠJ. Na vašem účtu je třeba zajistit dostatek finančních prostředků (cca 713,- Kč = 31,- x 23 dnů ), aby inkaso proběhlo. Přihlášku i potvrzení o zřízení inkasa je možné zaslat oskenovanou na adresu: gajdosova@3zshol.cz, nebo doručit osobně.

2. Inkaso stravného probíhá dopředu, tedy 18. 8. 2020 na září. Bude počítáno jako záloha na 21 pracovních dnů.
(příklad: žák 1. ročníku 27,- Kč x 21 = 567,- Kč. V případě, že v září se bude strávník stravovat méně dnů, o tyto dny se mu zkrátí inkasovaná částka v září na říjen. )

Od 25. – 31. srpna 2020 v době od 9.00 do 12.00 si můžete zakoupit magnetický čip v hodnotě 150,-- Kč a vyzvednout heslo na internetové přihlašování stravy v kanceláři školní jídelny.
V případě, že budete strávníka přihlašovat po 18. 8. 2020 ke stravování, a budete chtít, aby se stravoval od 1. září, předem si telefonicky zjistíte u vedoucí ŠJ variabilní symbol a složíte na účet u ČSOB na čísle 255400348/0300 zálohu na stravné a osobně doložíte doklad o zaplacení zálohy.

Všichni noví strávníci předloží přihlášku ke stravování s potvrzením o zřízení povolení k inkasu. Strávníci, kteří zde mají sourozence a vy požadujete inkaso ze stejného účtu, stačí jen přihláška. V tom případě je nutné navýšit limit finančních prostředků na svém účtu a vyplnit jméno sourozence v přihlášce. Potvrzení je platné i jako tiskopis z internetového bankovnictví, ten pouze podepíšete. Telefon na vedoucí ŠJ: 573 503 159, mobil: 739 445 089.

3. Cena stravného pro žáky (dle věku):
7 – 10 let: 27,- Kč
11 – 14 let: 29,- Kč
15 a více let: 31,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku.

4. BEZ MAGNETICKÉHO ČIPU NEMOHOU BÝT OBĚDY VYDÁVÁNY !!

5. Školní jídelna nabízí žákům a zaměstnancům školy dopolední svačiny, které se vydávají ve školní jídelně v době od 8.40 do 8.50 hodin. Strávníci si mohou vybrat ze čtyř druhů svačin přes objednávkový terminál. K objednání a výdeji svačiny je nutný magnetický čip. Platba za svačiny se provádí zpětně, vždy 18. dne následujícího měsíce, společně se zálohou na obědy z účtu strávníka.

Stanislava Gajdošová
vedoucí školní jídelny
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz