3. Základní škola Holešov
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Úterý 30. 6. 2020 – předávání vysvědčení
Žáci si přinesou – přezůvky, čestné prohlášení (pokud se neúčastnili dobrovolné výuky), roušku
- Čestné prohlášení předají třídnímu učiteli, který si žáky vyzvedává u vchodu!
(stáhnout čestné prohlášení - zde)
- Školní jídelna v tento den nevaří!

Příchody:
7.45     hlavní vchod - třídy 1.A, 1.B. 1.C, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C
             nádvoří – boční vchod pavilonu B – 5.A, 5.B, 5.C
             nádvoří – boční vchod pavilonu A – 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 4.C
8.00     hlavní vchod – 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C
8.10     hlavní vchod – 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B

- Žáci přicházejí ke škole s rouškou, netvoří hloučky.
- Každý žák při vstupu do školy musí mít roušku nasazenou.
- V aule či u bočního vchodu si žáci dezinfikují ruce.
- Třídní učitel si žáky vyzvedne před daným vchodem.
- V průběhu pobytu ve třídě musí mít žáci i pedagogičtí pracovníci nasazenou roušku, není možné zachovat rozestup 2 metry.
- Ve společných prostorách (chodby, šatna, WC, jídelna, hřiště, zahrada..) všichni žáci i zaměstnanci školy nosí roušku.
- Po rozdání vysvědčení – cca 9 hodin žáci z auly odcházejí sami domů.
- Žáci 1. stupně přihlášení k dobrovolné docházce odcházejí ze školy v čas uvedený zákonnými zástupci dle rozpisu. Případnou změnu odchodu sdělí písemně třídnímu učiteli.
- Doprovod čeká na děti před školou.
- Žáci jsou povinni dodržovat veškerá stanovená hygienická pravidla.

Žáci, kteří se nemohou předávání vysvědčení zúčastnit, předem informují svého třídního učitele. Vysvědčení bude možné vyzvednout dne 30. 6. 2020 po domluvě u třídního učitele nebo v srpnu 2020 - v kanceláři školy (úřední hodiny vždy pondělí 9 – 11 hodin).

Fotografování tříd se v letošním školním roce neuskuteční.
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz