3. Základní škola Holešov
Informace o průběhu prvního školního týdne Slavnostní zahájení - 1. září 2020 2. – 9. ročník – příchod žáků do školy 7.30 – 7.50, třídní učitelé v aule přivítají nově příchozí žáky. Rodičům žáků 2. - 9. ročníku není povolen vstup do školy.

1. ročník - 8.00 – přivítání žáků v doprovodu rodičů před školou, rozdělení do tříd, seznámení s třídní učitelkou a společný přesun do třídy. Bližší informace - zde.

Odchody na oběd:
10.30 – 1. a 2. ročník
10.40 – 3. a 4. ročník
10.50 – 5. ročník
10.55 – ŠD
11.10 – 6. ročník
11.20 – 7. ročník
11.30 – 8. a 9. ročník
Průběh dalších dnů v prvním školním týdnu Středa 2. září
1. třídy do 9.40 (oběd se školní družinou ve 12.00)
2. - 5. třídy – 4 hodiny dle rozvrhu – obědy 11.30 (2. a 3. roč), 11.40 (4. a 5. roč)
6. – 9. třídy – 5 hodin dle rozvrhu – oběd v 12.35

Čtvrtek 3. září
1. třídy do 10.45 (oběd se školní družinou ve 12.00)
2. - 9. ročník dle rozvrhu

Pátek 4. září
1. třídy do 10:45 (oběd se školní družinou ve 12.00)
2. - 9. ročník dle rozvrhu

Svačinky bude školní jídelna připravovat od 2. 9. 2020.

1. třídy - od 7. 9. vyučování dle rozvrhu do 11.40

3. 9. 2020 třídní schůzka pro rodiče 1. tříd ve třídě 1.A a 1.B – 16.00

 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz