3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2015/2016
 

Naše třída 3. B

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Bílková
e-mail: bilkova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Tv Aj Čj        
Úterý M Čj Aj PRV Čj        
Středa Tv M Čj Čj        
Čtvrtek Čj M Aj PRV Hv        
Pátek Čj M Vv Vv Čj        

30. 6. 2016 |
Drazí rodiče, milé děti, přeji Vám všem pohodové prázdniny!!!

Děti, chci Vám ještě jednou poděkovat za vynikající, sladký dárek k mým kulatinám!
Moc mě potěšil! Věřím, že jsme si všichni pochutnali!

Děkuji!
Vaše paní učitelka Zuzka Bílková
    
30. 6. 2016 |
Poslední týden se nesl ve sportovním duchu.
V pondělí se na naší škole konal Sportovní den. Naše třída vyrazila spolu se 3. C na hřiště v Havlíčkově ulici, kde jsme si užili dopoledne plné her. Zasoutěžili jsme si ve vybíjené, přetahování lana, kolíčkované, prověřili jsme si znalosti z prvouky. A ve zdraví se vrátili zpět do školy.
  Ve středu jsme se vydali na minigolf.
 
20. 6. 2016 | Na Buchlov je cesta, jako žádná ze sta...
Letos jsme za odměnu za celoroční práci vyrazili do Buchlovic a na hrad Buchlov. Počasí jsme objednali slunečné a do baťůžků sbalili naše zelené čepice a dobrou náladu. Společně s žáky 2.B jsme autobusem vyrazili od školy hned ráno, abychom toho co nejvíce stihli.
Nejprve jsme navštívili krásné zahrady zámku Buchlovice, kde se podávala svačinka.
Poté nás pan řidič vyvezl příjemnou lesní cestičkou až téměř k branám nejstaršího hradu na Moravě. Na nádvoří jsme počkali na paní průvodkyni, která nás provedla útrobami hradu. Prohlídka to byla opravdu zajímavá. Viděli jsme dobové zbraně, komnaty pánů hradu, kostru koně, krokodýlí kůže a pokochali se nádhernou vyhlídkou z hradní věže.
Na závěr jsme ještě poobědvali, nakoupili suvenýry a plní zážitků vyrazili zpět do Holešova.


Fotky z našeho výletu najdete ve školní fotogalerii.


31. 5. 2016 | Jaký byl květen v naší třídě?
Naši výtvarníci
Během návštěvy zámku jsme se byli podívat na výstavě obrázků, mezi nimiž byla díla několika žáků naší třídy...a že se jim povedla! :-)
        Koncert
Poslední květnový týden byl pro nás poněkud nabitý, co se týká kulturních a vzdělávacích akcí, jelikož jsme kromě TYMY centra navštívili i Závěrečný koncert dětí ZUŠ F. X. Richtera Holešov, který se konal ve Velkém sále holešovského zámku. Měli jsme možnost si poslechnout nejen klasická díla známých hudebních skladatelů, ale také několik moderních melodií, které všichni v hledišti nadšeně podpořili rytmickým potleskem.
   Tonda Obal
V úterý 24. května se naše třída vydala do TYMY centra, doplnit si znalosti z ekologie a ochrany životního prostředí. Byla zde pro děti připravena pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, kde jsme si měli zopakovat vše, co se týká třídění odpadů a dozvědět se další zajímavé informace týkající se tohoto tématu. Děti si hravou formou vyzkoušely samotné třídění a připomněly si, co do kterého kontejneru patří.
  
23. 3. 2016 | JARO
20. března byl první jarní den, vyzkoušeli jsme si, jaké je to být básníkem a složili jsme několik rýmů k přivítání jara. Zde jsou ukázky některých básní.


23. 3. 2016 | Úspěch v recitační soutěži
10. března proběhla ve škole recitační soutěž 1. stupně. Naši třídu reprezentovaly Kája Crlíková a Nikča Edlerová, obě děvčata byla moc šikovná a měla bezchybně nacvičené básničky. Nikča dokonce vyhrála 1. místo v kategorii 2. a 3. tříd a postupuje do okresního kola v Kroměříži. Budeme jí držet palce!
 
23. 3. 2016 |Co se za poslední dobu v naší třídě událo...
Přehlídka kostýmů na Den masek
  Výroba zdravých talířů aneb co by v našem jídelníčku nemělo chybět - PRV+Pč
  Návštěva výchovného koncertu ve Zlíně - děti byly pěkně ustrojené, maminky, děkujeme!
   
28. 1. 2016 |
1. pololetí uteklo jako voda, děti si ve čtvrtek odnesou domů výpisy z vysvědčení. Co už všechno umíme a známe?
Český jazyk
• vyjmenujeme všechny slovní druhy a známe je podle čísel
• známe vyjmenovaná slova po B,L rychle zpaměti
• vyhledáváme ve větě slovesa a podstatná jména
• vyprávíme o přečtených knihách

Matematika
• sčítáme a odčítáme do 100 písemně pod sebou
• sčítáme a odčítáme do 100 na řádku
• rychle pamětně dělíme i násobíme (známe celou násobilku)
• zaokrouhlujeme na desítky
• známe pravidla počítání se závorkami a bez závorek
• řešíme jednoduché slovní úlohy ( o více, o méně, krát více, krát méně)
• poznáme základní geometrická tělesa
• vyvozujeme čísla do 1000

Prvouka
• připravujeme se podle rozvrhu, nezapomínáme doma sešit ani učebnici
• učivo opakujeme pravidelně především podle záznamů v sešitě

Angličtina
• připravujeme se pravidelně na každou hodinu
• procvičujeme slovní zásobu, čtení
• trénujeme i psaní anglických slovíček

Fotky z naší třídy:
Pracovní činnosti - stavebnice, kdo si hraje, nezlobí
    Prvouka - mimořádné situace - dramatizace
    Výtvarná výchova - děti malovaly přísloví, poznáte která?
    
5. 12. 2015 | Blíží se Vánoce...
V něděli jsme rozsvítili první svíčku na adventním věnci. Naše třída se naladila vánočně už minulý týden při návštěvě TYMY centra, kde se děti seznámily s některými obyčeji, které dodržujeme na Hané a Valašsku.
Povídání o tradičních zvycích
  Zpívali jsme koledy
  Pouštěli jsme lodičky ze skořápek
  A také jsme dostali něco na zub
 

V pátek 4. 12. nás navštívil Mikuláš.
Přišel v doprovodu andělů...
  a spolu s čerty nás obdaroval dárečky...
  ...protože jsme byli během roku hodní, většinou
 
25. 10. 2015 | Prvouka v říjnu
Na vycházce po holešovských památkách.
  Prohlídka Černé kaple
   
1. 10. 2015 |
Námořníci na moři úkolů Na bouřlivém moři povinností a úkolů zvládnou mnozí námořníci během své školní plavby ještě spoustu dalších aktivit, za které si zaslouží od kapitána lodi pochvalu. A nutno podotknout, že velmi často patří poděkování za spolupráci i rodičům, protože své námořníky podporují a povzbuzují, pomáhají jim v různých aktivitách, trpělivě vysvětlují, proč je důležité držet se pravidel a poslouchat pokyny kapitána, aby loď šťastně doplula do přístavu a neztroskotala. Tak šťastnou plavbu všem třeťákům i jejich rodičům!
  Na konci září připomínáme, máme, umíme, víme a známe(?) • obaleny sešity i učebnice, tužku č. 1,2,3, černé Centropeny, zvýrazňovače, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy, červenou a modrou propisku, dvě pera ( jedno náhradní), malé podtrhávací pravítko do pouzdra a pravítko s ryskou do geometrie
• pokud zůstává cvičební úbor nebo přezůvky v šatně, pak pouze v textilní tašce a prosíme podepsané! Český jazyk • Abeceda, řazení podle abecedy - Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - Věta, slovo, slabika, hláska - Dělení hlásek - Psaní u,ů,ú - Vlastní jména - Tvrdé a měkké souhlásky - Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě
Matematika • Správné psaní číslic - Rychlé počítání + - do 20 s přechodem přes desítku! - Početní příklady + - do 100 - Příklady se závorkami, chytré počítání - Bod, přímka, úsečka - Rýsování čar - Násobky 2
Prvouka • Znáš svou adresu? - Popíšeš svou cestu do školy? - Víš, kudy jdeš nebo projíždíš? - Poznáš dopravní značky v okolí školy? - Pojmenuješ nejdůležitější vybavení jízdního kola? - Znáš podmínky, za kterých můžeš vyjet na kole? - Vybavení jízdního kola
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz