3. Základní škola Holešov
Archiv aktualit 2018/2019 (podle data zveřejnění) Budování multimediální učebny fyziky v rámci projektu IROP - Výzva 47
Rekonstrukce podlah a vzduchotechniky ve školní kuchyni se blíží do finále
Pomůcky pro nový školní rok
Rekonstrukce podlah a vzduchotechniky ve školní kuchyni
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Plán činnosti školní dužiny v týdnu 24. 6. - 28. 6. 2019
Organizace závěru školního roku
Habsburská Vídeň
Pozvánka na informační schůzku pro rodiče budoucích prváčků
Kritéria přijetí do školní družiny pro školní rok 2019/2020
Závody v plavání žáků 1. stupně ZŠ
Exkurze do Moravského krasu
Dopis z Anglie
Školní kolo konverzační soutěže v AJ pro 1. stupeň
3. místo v okresním kole v nohejbalu
Sběr papíru
Pozvánka - Předškoláci v lavici
Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou AJ pro školní rok 2019/2020
OKRESNÍ KOLO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
Exkurze do ZOO Lešná
Výsledky zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020
Krajské kolo v házené dívek
Informace k výchovně-vzdělávacímu zájezdu do Anglie - doplněné znění k 28. 4. 2019
Pozvánka na odpoledne pro předškoláky - Velikonoce s Harry Potterem
Den knihy
Oznámení o změně ceny oběda od 1. 4. 2019
Den vody
Čisté město
Vyhláška města Holešov k zápisu
Pěvecká soutěž „HOSTÝNSKÁ PÍŠŤALIČKA“
Svátek poezie se již tradičně uskutečnil v TYMY
Program oslav 45. výročí
Recitační soutěž na 1. stupni
Upozornění ředitele školy - uzavření hlavního vchodu
Plakát - třída s rozšířenou výukou AJ ve školním roce 2019/2020
Pozvánka na Zápis nanečisto
Pozvánka na oběd pro veřejnost - jaro 2019
Okresní kolo ve šplhu
Mobilní planetárium pro třeťáky
Zdravá 5 – vzdělávací program Nadačního fondu Albert
Jak napsat omluvenku v systému Bakaláři
OKRESNÍ KOLO V HÁZENÉ
Vaříme nápaditě a zdravě
Soutěž Mladý odborník
Pozvánka - sportovní odpoledne pro předškoláky
Okresní kolo v přehazované žáků 1. stupně
Poděkování Charity Zlín
Okresní kolo v halové kopané dívek
PF 2019
Plakát - sběr pomerančové kůry
Změna systému prodeje svačin ve školní jídelně
Sobotní oběd pro veřejnost se vydařil
Nejlepší knihy pro děti
Pozvánka na Vánoční den
Pozvánka na sobotní oběd pro veřejnost - podzim 2018
Plakát - Halloween
Informace k výchovně-vzdělávacímu zájezdu do Anglie
Informace školní jídelny ke změně účtování stravného
Ocenění za třídění odpadu pro naši školu
UPOZORNĚNÍ!Kartičky HAPPYSNACK – kartičky na mléko
Informace k elektronické žákovské knížce a webové aplikaci BAKALÁŘI
Dotazníkové šetření ke "ŠKOLNÍMU PROJEKTU"
Platba za školní družinu
Zahájili jsme nový školní rok
Požadavky na sešity pro školní 2018/2019 - druhý stupeň
Organizace prvních školních dnů 3. září - 5. září 2018
Informace pro rodiče nastupujících prváčků
Rozdělení žáků do šestého ročníku
Rozdělení žáků do prvního ročníku
Co se děje ve škole o prázdninách?
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz