3. Základní škola Holešov
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
RVJ
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu42 - Z-ware
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
Třída s rozšířenou výukou angličtiny - 2021/2022
Posunujeme termín pro podání přihlášek - do 28. května!
Přihláška - zde     Všechny informace - zde
Seznam žáků přijatých do 1. třídy ve šk. r. 2021/22
Své dítě najdete pod přiděleným registračním číslem - zde
Zveme vás na návštěvu
Pojďte se podívat, jak to v naší škole vypadá - vstupte zde
Informace k nástupu žáků 1. stupně od 12. 4. 2021
Informace k chodu školy od pondělí 12. 4. 2021 - zde.
Všichni žáci 2. stupně zůstávají dále v distanční výuce.
Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid-19 v uplynulých 90 dnech, se nemusí testovat. Tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře nebo čestným prohlášením od zákonného zástupce (-zde) a k tomu ještě doloží SMS zprávu z KHS.
Informace o zpracování osobních údajů při testování - zde
Opět můžete odevzdávat starý papír! - zde
Spádová škola pro děti zaměstnanců vybraných profesí
- pouze pro žáky 1. stupně naší školy. Podrobnosti  - zde
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz