3. Základní škola Holešov
Informace k nástupu žáků 1. stupně k rotační prezenční výuce od 12. 4. 2021 V týdnu od 12. 4. do 16. 4. (a dále ob týden): povinnou prezenční výuku ve škole budou mít třídy 1.A. 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 5.C

v distanční výuce zůstávají třídy 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B

V týdnu od 19. 4. do 23. 4.: (a dále ob týden) povinnou prezenční výuku ve škole budou mít třídy 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B

v distanční výuce zůstávají třídy 1.A. 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 5.C


Při prezenční výuce budou platit následující pravidla:

- Samotestování žáků antigenními neinvazivními testy bude probíhat v kmenové třídě pod dohledem pedagogického pracovníka v 7:45 hodin vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně 1. den nástupu žáka do školy.

- U žáků 1. a 2. ročníku je k samotestování možný doprovod zákonného zástupce, samotestování proběhne od 7:15 do 7:45 v aule školy vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně 1. den nástupu žáka do školy. (Zákonný zástupce musí mít při vstupu do auly školy nasazený respirátor.)

- Všichni žáci musí mít v budově školy nasazený respirátor, nanoroušku nebo chirurgickou roušku (a 1 náhradní roušku), igelitový sáček na uložení roušky. Povinnost nosit roušky platí po celou dobu pobytu ve škole i během výuky a pobytu ve školní družině. NELZE POUŽÍVAT látkové roušky, nákrčníky, šátky apod.

- Žák, který nebude přítomen ve škole při prezenční výuce v daném týdnu, musí být zákonným zástupcem omluven, počítají se mu zameškané hodiny a pro tyto žáky distanční (i online) výuka neprobíhá.

- Žáci jsou povinni dodržovat veškerá stanovená hygienická pravidla.

- Vyučování bude probíhat podle rozvrhu pro školní rok 2020/2021, je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

- Je zajištěn provoz školní družiny pro přihlášené žáky.

- Je v provozu školní jídelna, vaří se pouze jeden chod. Všichni žáci školy, kteří se stravují ve školní jídelně a mají v daném týdnu prezenční výuku, mají oběd automaticky přihlášen. Odhlášení oběda je možné přes internet nejpozději do 14 hodin předchozího pracovního dne, ve výjimečných případech (při nenadálé nemoci) do 7 hodin ráno na telefonu 573 503 159. K odebrání oběda je nutné si přinést čip.

Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz