3. Základní škola Holešov
Ježíškova vnoučata v Holešově Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení Českého rozhlasu uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Ježíškovým vnoučetem se můžete stát i vy. Podrobnější informace najdete na www.jeziskovavnoucata.cz.

Již pět let se k projektu připojuje také město Holešov, i když v malinko jiné podobě. O zajištění „nadílky“ se každoročně starají pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, které navíc vytipovávají osamělé seniory z řad klientů svého odboru. Tito všichni dostali malý dárek pro radost a věci osobní potřeby. Na akci Ježíškova vnoučata se podílejí také pracovníci Charity Holešov. Dárky byly pořízeny z rozpočtu města a výnosů různých sbírek.

V pátek 10. prosince za zvuku zvonečků přišly pod okna všem obyvatelům DPS a CPS zazpívat děti z  pěveckého sboru Plamínek při 3. Základní škole Holešov. Připravily si krátké vánoční pásmo, které v Centru pro seniory přenášelo vnitřní rozhlasového zařízení, aby i ležící klienti měli možnost zaposlouchat se do tónů koled a třeba si s dětmi i zazpívat. Malým hudebním dárkem vykouzlily děti úsměvy na tváři všech posluchačů a u srdce je tak mohl hřál pocit, že některé dárky za peníze nekoupíme – úsměv, radost a sounáležitost.

 

Mgr. Gabriela Kovářová, zástupkyně ředitele 3. ZŠ Holešov   Více fotografií na - https://www.holesov.cz/2812-tradice-jeziskova-vnoucata-v-holesove-zije.html
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |