3. Základní škola Holešov
Vánoční angličtina V pátek 17. 12. 2021 navštívila 9. C žáky prvních a druhých tříd. Pro naše nejmladší školáky si připravili projektový den - Vánoční angličtina. Díky jednoduchým úkolům si společně procvičili základní znalosti v angličtině (čísla 1-10, barvy), také si osvojili slovní zásobu a tradice spojené s Vánoci v anglicky mluvících zemích.

Děti navštívil i Santa Claus, kterému mohly pošeptat svá přání. A na závěr je Santa odměnil malým sladkým dárečkem.

Společně jsme nejen zopakovali angličtinu, ale také si zazpívali koledy a navázali kamarádské vztahy.


Fotky najdete - zde

 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |