3. Základní škola Holešov
Informace k zápisu do 1. ročníku pro rok 2022/2023 Vážení rodiče,

dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, budou zápisy k povinné školní docházce probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2022.

Termín zápisu na 3. ZŠ Holešov je pátek 29. 4. 2022 v době od 12 do 17 hodin.

Předpokládáme otevření tří prvních tříd (dle počtu uchazečů). Přijímáme děti ze všech obvodů města Holešova i z okolí.

Kritéria přijetí - zde, nabídka školy - zde
Připravenost dítěte na vstup do školy - zde

Vyplněním elektronické přihlášky můžete své dítě přihlásit již od 18. března 2022 - zde

Do naší školy se můžete přijít podívat i na Den otevřených dveří v sobotu 26. března 2022 - zde
nebo si s dětmi vyzkoušet Zápis nanečisto ve čtvrtek 31. března 2022 - zde

Termín a způsob zápisu se může vzhledem k epidemiologické situaci v ČR měnit. Sledujte aktuality na webových stránkách školy www.3zshol.cz

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2016.

Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2016 do 31.12. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,SPC) a odborného lékaře. Požadovaná doporučení doloží zákonný zástupce škole do 30. 4. 2022.

Zápis do 1. ročníku má dvě části: 1. Formální část 1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí ( - ke stažení zde), což je možné následujícími způsoby:
a) odevzdáním vyplněných materiálů v MŠ Sluníčko do 28. 4. 2022
b) do datové schránky školy do 28. 4. 2022 (ID datové schránky: k57qfit)
c) osobně v době zápisu – pátek 29. 4. 2022 v době do 12.00 do 17 hodin

2. Zákonný zástupce poskytne údaje do školní matriky těmito způsoby:
a) vyplněním elektronické přihlášky – od 18. 3. do 28. 4. 2022 - zde
b) vyplněním zápisního listu pro rok 2022/2023 v MŠ Sluníčko do 28. 4. 2022
c) vytisknutím zápisního listu - zde, vyplněním a odevzdáním u zápisu 29. 4. 2022
d) vyplněním zápisního listu v den zápisu 29. 4. 2022 přímo ve škole

3. Zákonný zástupce dítěte se osobně dostaví do školy k ověření totožnosti s těmito doklady:
- občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. (např. soudní rozhodnutí)

4. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je potřeba:
- podat žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu (ke stažení -zde)
- zajistit doklady k jeho vyřízení a doručit je škole do 30. 4. 2022:
    1. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
    2. doporučení odborného lékaře(pediatra) nebo klinického psychologa

5. Zákonný zástupce dítěte, které mělo odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 znovu s dítětem k zápisu nemusí. Pouze telefonicky škole nahlásí, že dítě 1. září 2022 do školy nastoupí.

2. Motivační část v den zápisu Motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně ve třídách na pavilonu A. Pro děti i rodiče je motivační část nejslavnostnějším okamžikem celého dne. Děti se při rozhovoru s paní učitelkou a plněním různých zábavných činností seznámí nejen s prostředím školy, ale projeví se také jejich zrakové a sluchové vnímání, řečová vyspělost, samostatnost, pozornost či matematické představy.

Školní družina Současně se zápisem do 1. ročníku probíhá i zápis do školní družiny.
Informace o činnosti školní družiny (fotografie z akcí jednotlivých oddělení, řád školní družiny) najdete na webových stránkách školy v nabídce Školní družina.
Kritéria přijetí do ŠD - zde
Zápisní list do školní družiny si můžete vytisknout ( - ke stažení zde ) a odevzdat vyplněný v den zápisu.
Nebo si ho vyplníte přímo ve škole v den zápisu 29. 4. 2022, kde bude vytištěný formulář k dispozici.

Stravování ve školní jídelně Školní jídelna se nachází přímo v budově školy. Děti nemusí nikam přecházet. Nabízíme výběr ze dvou druhů oběda.
V případě zájmu o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně se můžete seznámit s pravidly přihlašování na webových stránkách školy v nabídce Školní jídelna a vyplnit přihlášku do školní jídelny na školní rok 2022/2023 - zde
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |